Odstraňovač cementových povlakov a vápenných výkvetov

Pri realizácii stavieb - dlažieb, obkladov, omietok, môžu priľnúť na materiáloch nežiaduce nečistoty vo forme cementových povlakov, vápenných škvŕn, zvyškov cementových lepidiel a mált, a pod. Tieto lokálne poškodenia znižujú estetickú hodnotu stavby. Výkvety na objektoch sa tvoria aj vplyvom poveternostných podmienok (prenikaním vody do materiálu) pri zanedbaní finálnej povrchovej úpravy - impregnácie. Na odstraňovanie cementových zvyškov a zašpinenia je určený vysoko aktívny čistič CL Remover. Tento odstraňovač je zmesou vybraných aditív a kyselín, ktoré urýchľujú čistiaci proces a nenarúšajú podklad. Účinne pôsobí na cementové spojivo a chemicky ho rozloží. Odstraňovač cementu CL Remover odstraňuje zvyšky stavebných materiálov - betónu, malty, vápennej omietky, sadry, stavebných lepidiel na báze cementu, znečistenia od tehál, škvrny a mapy od cementu, vápna, vápenné výkvety, cementové závoje na dlažbách, nájazdoch, terasách, hroboch, schodiskách, v exteriéri aj interiéri. Odstraňovač CL Remover je určený pre novo položené aj staré povrchy - z betónu, prírodného a umelého kameňa, slinku, tehál - s výnimkou kovov (nerez oceľ, hliník, mosadz, meď atď.) Dokonale renovuje povrch.

CL Remover

CL Remover aktívne rozpúšťa a odstraňuje zvyšky malty, cementových lepidiel, škárovacích hmôt a omietok, vápenné výkvety, šmuhy od sadry, tehál, zatvrdnuté povrchové nečistoty, cementové závoje a povlaky a pod.

Do eshopu

Futurama s.r.o.
Západný rad 1, 811 04 Bratislava, Slovensko
IČO:  46 615 377
IČDPH: SK2023565005

+421 905 522 385

info@nanoimpregnacia.sk