Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Kitchen Protect - nano prípravok do kuchyne


9.60€ s DPH
8.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Kitchen Protect

Dvojfázový ochranný prostriedok na báze chemickej nanotechnológie, určený do kuchyne na ošetrenie málo savých a nesavých povrchov: keramických obkladov, kamenných či sklenených kuchynských dosiek, presklených dvierok, úchytiek, nerezových spotrebičov a batérií, hladkých, pieskovaných a leptaných sklenených plôch. Spôsobuje hydrofobizáciu a ľahko čistiacu schopnosť ošetreného povrchu, chráni pred pôsobením chemikálií do pH 13. Ďalej chráni pred otlačkami prstov a starnutiu materiálu. Bráni vzniku plesní, vodného kameňa, škvŕn od korózie, oleja, kávy, červeného vína a pod. Prostriedok je na liehovom základe, po odparení nosnej liehovej kvapaliny je vrstva zdravotne nezávadná.

Jedno balenie produktu Kitchen Protect obsahuje:

1 fľaštičku s modrým označením (25ml) - Nanoclean - nanotechnologický čistič

1 fľaštičku s červeným označením (25ml) - nanotechnologický impregnačný prípravok

1 netkanú textíliu modrej farby

1 netkanú textíliu červenej farby

1 balenie vystačí cca na 1,5 až 2m2

 

Návod na použitie impregnácie povrchov Kitchen Protect – pracovný postup:

 

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C. Ideálne teploty sú +20 až +30°C. Aplikujte zásadne len pri teplotách vyšších ako 5°C. Pri nižších teplotách vzniká po nanesení na povrchu matná - mliečna vrstva, pri ktorej sa zvyšuje pracnosť pri jej rozleštení.

Aplikácia: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Vezmite fľaštičku s modrým označením a pretrepte. Nastriekajte na povrch malé množstvo nanočističa(cca 15ml/m2), ktoré vzápetí rozleštite modrou textíliou. Takto postupne nanášajte a rozlešťujte prostriedok po celej ploche. Správne ošetrenú plochu spoznáte tak, že po nej textília mierne drhne. Na miestach, kde sa textília po povrchu kľže, nastriekajte ešte nanočistič a vyleštite. Na 1m2 plochy spotrebujte cca 15 ml prípravku. Väčším množstvom prípravku nezvýšite účinnosť, ale len pracnosť pri následnom leštení. Nechajte 20 minút pôsobiť! Doleštite prípadné nedostatky.

Po ošetrení povrchu nanočističom a po 20 minútovej pauze aplikujte rovnakým spôsobom  nanoprípravok s červeným označením červenou textíliou! Vyleštite do vysokého lesku. Aj tohto prípravku spotrebujte cca 15ml/m2. Pri tomto prípravku pri správnej aplikácii musí naopak textília kĺzať po povrchu. Tam, kde textília drhne, doplňte ešte malé množstvo nanoprípravku s červeným uzáverom a doleštite červenou textíliou. Potom nechajte 24 hodín v suchu a pri izbovej teplote formovať ochrannú nanovrstvu. Nezamieňajte textílie! Pri nedodržaní pauzy alebo použití jednej textílie na obe zložky prípravku sa môže stať produkt nefunkčným!

Formovanie nanovsrtvy: Ochranná vrstva sa formuje 24 hodín pri aplikačnej teplote. Počas tohto času nesmie prísť do kontaktu s vodou.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: Pri znížení účinku sa odporúča povrch dobre odmastiť liehovým čističom.

Po uplynutí doby životnosti možno impregnáciu rovnakým spôsobom aplikovať znova.

Spotreba: Cca 12 až 20ml/m2(pri oboch prípravkoch) podľa nasiakavosti a štruktúry povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 2 roky podľa expozície a zaťaženia. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 450°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi a olejmi.

Základné zloženie:

Nano Clean – čistiaci a odmasťovací prípravok, obsahuje <50% Isopropylalkohol, č.CAS: 67-63-0, č.ES(EINECS): 200-661-7. Bezpečnostné výstrahy: R10: Horľavý. R36: Dráždi oči. R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

GlasProtect – alkoholová zmes  špeciálnych nanoaditív, obsahuje >75% etanol, č.CAS: 64-17-5,  č.ES(EINECS): 200-578-6. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Farba: priehľadný, takmer bezfarebný.

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím.

Skladovateľnosť: v originálnom balení min.24 mesiacov od dodania. Po otvorení 6 mesiacov.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk  www.nanostierace.sk  www.nanoimpregnacie.sk  www.nanoimpregnacia.sk

 

  

 

  • Kód: 74141
  • Prepravná hmotnosť: 0.15kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia