Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


MA Remover 500ml - odstraňovač machov a lišajníkov


8.40€ s DPH
7.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Odstraňovač organických nečistôt - machov, lišajníkov, zelených povlakov

MA Remover - špecifikácia produktu

 

Odstraňovač MA Remover je vysoko účinný tekutý likvidátor machov, lišajníkov, rias a iných nežiadúcich organických nečistôt zo stavebných materiálov - betón, keramika, prírodný aj umelý kameň, asfalt, drevo, sklo.

Použitie: Je určený pre ručné, nízko aj vysokotlakové čistenie. V jedinom úkone veľmi rýchlo čistí a renovuje podklad.

MA Remover nespôsobuje povrchovú degradáciu podkladu a farieb.

Zloženie: Vodný roztok povrchovo aktívnych látok. Bezfarebný, nehorľavý, netoxický, bez zápachu.

Návod na použitie:

Príprava povrchu: Pred aplikáciou odstráňte z povrchu voľné nečistoty (na zníženie spotreby prípravku). Povrch pred samotným čistením navlhčite vodou. Pred vlastnou aplikáciou odporúčame odskúšať odstraňovač na malom skrytom mieste.

Spotreba: cca 100 - 250 ml / m2 v závislosti na stupni znečistenia

Teplota pri aplikácii: vzduchu a materiálu od +5 do + 40 ° C

Aplikácia: Prípravok použite priamo z originálneho balenia, nerieďte, nanášajte rovnomerne na vlhký povrch v dostatočnom množstve podľa nasiakavosti povrchu. Možné nanášať natieraním, valčekovaním, striekaním alebo strojovo. Naneste na materiál a nechajte pôsobiť cca 10 - 20 minút. Potom zvyšky čističa dôkladne umyte vodou - najlepšie tlakovou vodou! Na zvýšenie účinnosti odporúčame čistiť teplou vodou. Tým zvýšite čistiace a odmasťovacie vlastnosti samotného prípravku. V prípade potreby postup opakujte až do úplného vyčistenia.

Skladovanie: Pri teplotách +5°C až +30°C. Skladujte v uzavretom obale na suchom a vetranom mieste mimo dosahu potravín. Chráňte pred slnkom.

Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Zloženie: <15% povrchovo aktívne látky, <8% Thriethanolamin, voda. Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Hasivá: Zmes je nehorľavá.

Bezpečnostné upozornenia: Používajte ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevdychujte aerosól. Nefajčite. Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu. Nespotrebované zvyšky zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Použitý obal PET je recyklovateľný. Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.

Krajina pôvodu: Česká republika.                           Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava. www.impregnacie.sk   www.futurama.eu.sk   www.nanoimpregnacie.sk   www.nanoimpregnacia.sk

 

 

 

  • Kód: 74173
  • Prepravná hmotnosť: 0.6kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia