Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


CL Remover 500ml - odstraňovač cementových a vápenných povlakov


10.80€ s DPH
9.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Odstraňovač cementových a vápenných povlakov a výkvetov

CL Remover - charakteristika produktu

 

CL Remover je vysoko účinný odstraňovač cementových nánosov, aktívne rozpúšťa a odstraňuje zvyšky malty a cementových lepidiel, vápenné výkvety, šmuhy od sadry, tehál, zatvrdnuté povrchové nečistoty, cementové závoje a povlaky a pod. z prírodného aj umelého kameňa, keramiky, muriva, betónových a iných minerálnych povrchov. Nespôsobuje degradáciu podkladu.

Základné zloženie: Kvapalná zmes detergentov a kyselín. Nehorľavý, netoxický, bez zápachu.

Funkcia: účinne odstraňuje zvyšky stavebných materiálov - betón, malta, cement, sadra, vápno.

Použitie: Odstraňovač CL Remover je určený na betón, prírodný kameň, imitácia kameňa, klinkery, tehly, murivo a iné minerálne povrchy.

Nie je vhodný na kovy (nerez, oceľ, hliník, mosadz, meď atď.), Hrozí ich poškodenie.

Návod na použitie CL Remover:

Príprava povrchu: Pred použitím vykonajte test čističa - aplikáciou odstraňovača na malom skrytom mieste (zvlášť v prípade lešteného mramoru). Pred aplikáciou odstráňte mechanicky (kefou) hrubé nečistoty z povrchu.

Teplota pri aplikácii: vzduchu a materiálu od +5 do + 40 ° C

Spotreba: 50 - 200 ml / m2 v závislosti na stupni znečistenia

Aplikácia: Prípravok nanášajte nástrekom, valčekom alebo štetcom rovnomerne v dostatočnom množstve podľa nasiakavosti povrchu. Nechajte pôsobiť cca 10 - 20 minút. Potom očistite mechanicky kefou a zvyšky čističa dôkladne umyte vodou! Pri silnom znečistení postup opakujte až do úplného vyčistenia.

Skladovanie: Pri teplotách +5°C až +30°C. Skladujte v uzavretom obale na suchom a vetranom mieste mimo dosahu potravín. Chráňte pred slnkom.

Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Zloženie: <5% kyselina chlorovodíková, voda. Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Hasivá: Zmes je nehorľavá.

Bezpečnostné upozornenia: Používajte ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte styku s očami. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevdychujte aerosól. Nefajčite. Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu. Nespotrebované zvyšky zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Použitý obal PET je recyklovateľný. Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.

Krajina pôvodu: Česká republika.                             Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava. www.impregnacie.sk   www.futurama.eu.sk   www.nanoimpregnacie.sk   www.nanoimpregnacia.sk

 

 

  • Kód: 74175
  • Prepravná hmotnosť: 0.6kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia