Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Impregnácia skla - perlový efekt - GProtect 100ml


24.00€ s DPH
20.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Hydrofóbna impregnácia na sklá - GlasProtect – nešpinivá úprava

Dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na sklo - samočistiaca vodoodpudivá nano – úprava na liehovej báze. Hydrofóbna impregnácia nachádza široké uplatnenie v exteriéri, je určená predovšetkým na strešné okná, solárne panely, sklenené výklady, skleníky, zimné záhrady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom a pod., ale hlavne na sklenené fasády budov, ktoré sa vďaka samočistiacemu efektu nešpinia od nečistôt odstrekujúcich spod kolies áut. Tiež šetrí náklady za celoplošné umytie fasády uskutočňované väčšinou za pomoci finančne náročnej horolezeckej techniky.

Na povrchu tvorí transparentnú ultratenkú nano - vrstvu, ktorá veľmi účinne odpudzuje vodu a nečistoty vplyvom „lotosového efektu“. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a špiny do guľôčok a ich odvaľovaniu z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GlasProtect spôsobuje hydrofobizáciusamočistiacu schopnosť ošetreného skla. Bráni uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn napr.od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií – solí, kyselín a zásad do pH 13. Funkcie vrstvy sú až 5 rokov podľa aplikácie a zaťaženia.

 

Jedno balenie produktu GlasProtect obsahuje:

1 rozprašovač (100ml) - Nanoclean - nanotechnologický čistič

rozprašovač (100ml) - GlasProtect - nanotechnologický prípravok

1 netkanú textíliu modrej farby

1 netkanú textíliu červenej farby

1 balenie vystačí cca na 6 až 8 m2

Návod na použitie impregnácie skla a sklenených povrchov GlasProtect – pracovný postup:

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C. Ideálne teploty sú +20 až +30°C. Aplikujte zásadne len pri teplotách vyšších ako 5°C. Pri nižších teplotách vzniká po nanesení na povrchu matná - mliečna vrstva, u ktorej sa zvyšuje pracnosť pri jej rozleštení.

Aplikácia: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím obe zložky pretrepte. Suché sklo, očistené bežným čistiacim prostriedkom - saponátom a vodou, očistite ešte raz čistiacim prostriedkom NanoClean asi 12-20 ml/m2, ktorý rozotrite mäkkou, málo savou textíliou bez vlasu. Vyleštite a nechajte 20 minút usadiť( zaschnúť). Na takto pripravený povrch naneste a rozotrite druhou málo savou textíliou malé množstvo (asi 12 - 20 ml/m2) prostriedku GlasProtect a vyleštite do vysokého lesku. Nezamieňajte textílie. Pri nanášaní čističa a ochranného prípravku používajte minimálne množstvo prostriedkov. Naneste pár kvapiek a rovnomerne a dôkladne ich rozotrite po celej ploche skla. Nanesením väčšieho množstva prípravku nezvýšite účinnosť (tá je len na povrchovej vrstve silnej niekoľko desiatok nm, kde dochádza k vzniku kryštalickej mriežky), len si zvýšite pracnosť pri leštení. V prípade zámeny textílií, alebo použitia jednej textílie na oba prípravky, alebo nedodržaní pauzy medzi nanesením jednotlivých vrstiev sa môže stať náter nefunkčným. Pri aplikácii striekaním (sprejovaním, rozprašovačom) je nutné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu pľúc.

Formovanie nanovsrtvy: Ochranná vrstva sa formuje 24 hodín pri aplikačnej teplote. Počas tohto času nesmie prísť do kontaktu s vodou.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: Pri znížení účinku (v prípade autoskiel najmenej každých cca 5000 km) sa odporúča sklo dobre odmastiť, pretože sa pokrýva tenkým filmom mastnoty získanej počas prevádzky. Odmastenie sa vykonáva prípravkom Nanoclean, dodávaným spolu s GlasProtect.

Po uplynutí doby životnosti možno impregnáciu rovnakým spôsobom aplikovať znova.

Spotreba: Cca 12 až 20ml/m2(pri oboch prípravkoch) podľa nasiakavosti a štruktúry povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 5 rokov podľa expozície a zaťaženia. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 450°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi a olejmi.

Základné zloženie: Zmes  špeciálnych nanoaditív na báze etanolu č.ES(EINECS): 200-578-6. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.

Farba: priehľadný, takmer bezfarebný.

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím.

Skladovateľnosť: v originálnom balení min.24 mesiacov od dodania. Po otvorení 6 mesiacov.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk  www.nanostierace.sk  www.nanoimpregnacie.sk  www.nanoimpregnacia.sk

 

  

  • Kód: 74113
  • Prepravná hmotnosť: 0.3kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia