Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Ošetrenie (lešteného) kameňa - nanotechnológia - AGProtect 500ml


96.00€ s DPH
80.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Hydrofóbna impregnácia lešteného kameňa - AGProtect

Dvojfázová hydrofóbna impregnácia na báze chemickej nanotechnológie, určená na ošetrenie málo savých a nesavých leštených kamenných podkladov - leštený granit (žula), mramor, onyx.

Hydrofóbna impregnácia AGProtect je na liehovom základe, po odparení nosnej liehovej kvapaliny je vrstva zdravotne nezávadná. Spôsobuje hydrofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného povrchu.

Nano impregnácia obmedzuje uchytenie plesnímachov, rias a hrdze. Chráni pred pôsobením solí, kyselín a zásad do pH13.

Nano povlak bráni tvorbe škvŕn od červeného vína alebo kávy. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 450°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi.

Impregnácia AGProtect je ideálna na použitie na leštené kamenné obklady a dlažby v interiéri aj exteriéri, na fasády z lešteného kameňa, hroby, pomníkykuchynské dosky, kúpeľne.

 

Návod na použitie impregnácie kameňa AGProtect:

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C.

Aplikácia: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte. Suchý kameň, očistený bežným čistiacim prostriedkom - saponátom a vodou, očistite ešte raz čistiacim prostriedkom NanoClean asi 20-30 ml/m2, ktorý rozotrite mäkkou, málo savou textíliou. Vyleštite a nechajte 5 minút zaschnúť. Na takto pripravený povrch naneste a rozotrite druhou málo savou textíliou malé množstvo (asi 20 - 30 ml/m2) prostriedku AGProtect a vyleštite do vysokého lesku. Nezamieňajte textílie. V prípade zámeny textílií, alebo použitia jednej textílie na oba prípravky, alebo nedodržaní pauzy medzi nanesením jednotlivých vrstiev sa môže stať náter nefunkčným.  Po aplikácii je nutné nasledujúcich 24 hodín dodržať aplikačnú teplotu(+5 až +30 °C) a ochrániť náter pred vodou(dažďom). Pri aplikácii striekaním(sprejovaním, rozprašovačom) je nutné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu pľúc.

Formovanie nanovsrtvy: Nastane v suchu a pri aplikačnej teplote po 24 hodinách, preto je po aplikácii nutné chrániť náter pred dažďom(vodou) počas 24 hod. Pri nižšej teplote je doba dlhšia.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť AGProtect jednoducho rovnakým spôsobom znova aplikovaný. 

Spotreba: Cca 20 až 30ml/m2 podľa nasiakavosti povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 5 rokov podľa expozície a zaťaženia. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi a olejmi.

Základné zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel so špeciálnymi nanoprísadami. Obsahuje Isopropylalkohol >75% č.CAS 67-63-0, č.ES(EINECS):200-661-7 . Zirkónium-tetrabutanolát <1% č.CAS 1071-76-7, č.ES(EINECS):213-995-3. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsah VOC: 100%. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.

Farba: priehľadný, takmer bezfarebný.

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu: až 5 - 7 rokov podľa expozície.

V prípade záujmu o väčšie balenie nás prosím kontaktujte.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                 Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava. www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.s www.nanostierace.sk

  • Kód: 74117
  • Prepravná hmotnosť: 1.1kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia