Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Nano impregnácia betónu BTProtect 5l


198.00€ s DPH
165.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

BTProtect – hydrofóbna ochrana betónu

Vysokoúčinná hydrofóbna impregnácia umelého kameňa a farbených betónových materiálov na báze rozpúšťadla s obsahom nano častíc. Impregnácia je určená na dlhodobé vodovzdorné ošetrenie savých a málo savých povrchov, pri  ktorých chceme jemne zvýrazniť farebnosť povrchu - hlavne na terasovymývanú dlažbu a imitácie kameňa. Vhodná na zvislé plochy aj podlahy: dlažby, schody, ploty, obrubníky, múriky, zábradliastĺpyklenbyobkladyfasádyoporné steny, podmurovky, sokle, krby, komíny, chodníky, príjazdové cesty, priestory okolo bazénov alebo terasy a pod. Na povrchu tvorí transparentnú ultratenkú nanovrstvu, ktorá veľmi účinne odpudzuje vodu a nečistoty. Je vhodná najmä na zvislé plochy(steny, ploty), ktoré chráni pred odstrekujúcou vodou a nečistotami. Zvýrazňuje farbu a štruktúru ošetrovaného povrchu. Náter je po uschnutí nelepivý, nevytvára povlak. Nie je vhodný na opalovaný (zoxidovaný) povrch. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi a olejmi.

Nano impregnácia zabraňuje usadzovaniu špiny, rastu machov, plesní, rias a výkvetov, chráni povrch pred škodlivými vplyvmi okolitého prostredia, ako sú kyslé dažde, UV žiarenie, primŕzanie námrazy, zabraňuje vzniku mikrotrhlín a to všetko s dlhodobými účinkami.

Hydrofóbna impregnácia chráni proti vode – zabezpečuje nepremokavosť, zvyšuje čistotu podkladu a zároveň zlepšuje jeho tepelnú ochranu. Na povrchu nevzniká nepriepustná vrstva, ako pri použití silikátových prípravkov, materiál tak môže „dýchať“.

Nano impregnácie sú vynikajúce svojou kvalitou, funkciou ľahkej aplikovateľnosti a trvanlivosťou.

 

Návod na použitie:

 

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C.

Aplikácia: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte.  Prípravok aplikujte namáčaním, nástrekom alebo náterom v tenkej súvislej vrstve.  Nanášajte do navlhčenia (zalesknutia) povrchu. Povrch musí byť celoplošne vlhký. Pri aplikácii striekaním(sprejovaním, rozprašovačom) je nutné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu pľúc.

Formovanie nanovsrtvy: Nastane v suchu a pri aplikačnej teplote po 24 hodinách, preto je po aplikácii nutné chrániť náter pred dažďom(vodou) počas 24 hod. Pri nižšej teplote je doba dlhšia.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť BTProtect jednoducho rovnakým spôsobom znova aplikovaný. 

Spotreba: Cca 80 až 150ml/m2 podľa nasiakavosti povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 10rokov podľa expozície a zaťaženia.

Základné zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel so špeciálnymi nanoprísadami. Obsahuje Isopropylalkohol >75% č.CAS 67-63-0, č.ES(EINECS):200-661-7 . Zirkónium-tetrabutanolát <1% č.CAS 1071-76-7, č.ES(EINECS):213-995-3. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsah VOC: 100%. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.

Farba: priehľadná, bezfarebná.

Viskozita: cca 1,5mPas

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

 

Krajina pôvodu: Česká republika                                         Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

                                                                                

 www.impregnacie.sk www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.sk www.nanostierace.sk

  • Kód: 74125
  • Prepravná hmotnosť: 4.5kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia