Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Nano - impregnácia kameňa - WProtect 5L / 2ks


168.00€ s DPH
140.00€ bez DPH

Pridať do košíka:
Minimálny odber: 2

  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Pri odbere 2ks 5L balenia a viac cena za kus 140.- € bez DPH

Impregnácia na savý kameň - WProtect

Hydrofóbna a olejofóbna impregnácia kameňa na vodnej báze s obsahom nano častíc.
Je určená k dlhodobému, vodovzdornému a olejoodpudivému ošetreniu savého prírodného kameňa - pieskovcatravertínu, sádrovcamramoru, ale tiež žulyrulyopukyonyxu, a pod. Vyvoláva odpudivý efekt voči nečistotám.

Má široké použitie na kamenné obkladydlažby v exteriéri aj interiéri, steny, ploty, stĺpykrby, obrubníkysochy, fontány, atď. Nanesením ultratenkej vrstvy impregnácie WProtect na povrch možno dosiahnuť dokonalú hydrofóbnu ochranu. Kameň pritom môže dýchať, na povrchu nevzniká nepriedušná škrupina, ako pri použití silikátových prípravkov.

Nano impregnácia kameňa zamedzuje usadzovaniu špiny, rastu mechov a plesní.

Spevňuje podklad proti droleniu a chráni povrch pred UV žiarením.

Ochrana pred dažďovou vodou - nepremokavosť, zamedzenie vzniku výkvetov, zabránenie vzniku mikrotrhlín - to všetko s dlhodobými účinkami.

Po aplikácii impregnácie WProtect sa nemení vzhľad ani farba ošetreného kameňa. Po uschnutí je nelepivý, nevytvára povlak. Nie je vhodný na opaľovaný (zoxidovaný) kameň.

 

Návod na použitie hydrofóbnej impregnácie WProtect:
Farba: Priehľadný, takmer bezfarebný.
Základné zloženie: Vodná zmes so špeciálnymi nanoprísadami. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.
Miešanie: Nie je potrebné, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte.
Spotreba: Cca 50 až 200 ml/m2 podľa nasiakavosti a kvality kameňa.
Príprava povrchu: Povrch musí byť súdržný, suchý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, mechov a rias. Nesmie byť zoxidovaný ani zasolený.
AplikáciaWProtect nanášajte namáčaním, náterom(štetcom alebo valčekom) alebo striekaním v tenkej súvislej vrstve do navlhčenia povrchu. Povrch sa musí impregnáciou celoplošne navlhčiť. Na zosilnenie účinku je možné naniesť druhú vrstvu(mokré do mokrého). Po nanesení je nutné chrániť náter pred dažďom 24 hodín. Pri aplikácii sprejovaním je nutné zaistiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný.
Teplota pri aplikácii: +5°C až +30°C
Formovanie nanovrstvy: Nastane po 24 hodinách v suchu pri aplikačnej teplote, pri dostatočnej ventilácii. Pri nižšej teplote je doba usadenia dlhšia.
Čistenie povrchu: Oplachom vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Skladovanie: Pri teplote +5 až +25 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Zaistite dobré vetranie. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min.12 mesiacov od dodania.
Obnovenie a znova natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť WProtect rovnakým spôsobom aplikovaný znova.

Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu kameňa: až 15 rokov podľa expozície

Nehorľavý

Rizikové vety: R36: Dráždi oči.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S13: Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. S23: Nevdychujte aerosóly S24/25: Zabráňte styku s pokožkou a očami. S39: Používajte osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. S51: Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Prvá pomoc: Ak sa objavia zdravotné ťažkosti, aj v prípade pochybností, pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Pri styku s pokožkou odložte všetok kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri požití nevyvolávať zvracanie, vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody.

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie spláchnuť s veľkým prebytkom vody do  kanalizácie. Použitý obal PET je recyklovateľný. Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 12rokov.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                 Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.s www.nanostierace.sk

  • Kód: 74155
  • Prepravná hmotnosť: 5.5kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Zákazníci, ktorí si kúpili tento tovar, objednávali tiež...


Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia