Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Nano-impregnácia kameňa - BWTProtect 500ml / 2 -4ks


21.60€ s DPH
18.00€ bez DPH

Pridať do košíka:
Minimálny odber: 2

  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Pri odbere 2 až 4ks 500ml balenia cena za kus 18.- € bez DPH

BWTProtect – Hydrofóbna impregnácia kameňa – na savý kameň

Vysoko účinná hydrofóbna nano impregnácia na minerálne povrchy na báze rozpúšťadiel. Je určená na ochranu prírodného kameňa napr.žuly, ruly, opuky, kremenca, kvarzitu, bridlice, čadiča, mramoru, pieskovca atď.. Impregnácia kameňa BWTPtotect má široké použitie na kamenné obklady, dlažby, steny, ploty, stĺpy, krby, obrubníky, sochy, fontány, pomníky a náhrobky atď. Na povrchu tvorí transparentnú ultratenkú nanovrstvu odolnú voči vode a špine. Impregnácia je vhodná do interiéru aj exteriéru. Zvýrazňuje farbu a štruktúru ošetrovaného povrchu. Náter je po uschnutí nelepivý, nevytvára povlak. Nie je vhodný na opalovaný (zoxidovaný) kameň.

 

Nano impregnácia zabraňuje usadzovaniu špiny, rastu machov, plesní, rias a výkvetov, chráni povrch pred škodlivými vplyvmi okolitého prostredia, ako sú kyslé dažde, UV žiarenie, primŕzanie námrazy, zabraňuje vzniku mikrotrhlín a to všetko s dlhodobými účinkami.

 

Hydrofóbna impregnácia chráni proti vode – zabezpečuje nepremokavosť, zvyšuje čistotu podkladu a zároveň zlepšuje jeho tepelnú ochranu. Umožňuje vzdušnú priedušnosť kameňa - na povrchu nevzniká nepriepustná vrstva, ako pri použití silikátových prípravkov, materiál tak môže „dýchať“.

 

Nano impregnácie sú vynikajúce svojou kvalitou, funkciou ľahkej aplikovateľnosti a trvanlivosťou.

 

Návod na použitie:

Farba: Priehľadný, takmer bezfarebný.

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C.

Miešanie: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte. 

Aplikácia: Prípravok aplikujte namáčaním, nástrekom alebo náterom v tenkej súvislej vrstve.  Nanášajte do navlhčenia (zalesknutia) povrchu. Povrch musí byť celoplošne vlhký. Pri aplikácii striekaním(sprejovaním, rozprašovačom) je nutné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu pľúc. Pre zosilnenie účinku možno naniesť druhú vrstvu(mokré do mokrého).

Formovanie nanovsrtvy: Nastane v suchu a pri aplikačnej teplote po 24 hodinách, preto je nutné chrániť náter pred dažďom(vodou) počas 24 hod.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť BWTProtect jednoducho znova aplikovaný. 

Spotreba: Cca 30 až 150ml/m2 podľa nasiakavosti povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 12-15 rokov podľa expozície..

Základné zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel so špeciálnymi nanoprísadami. Obsahuje Isopropylalkohol >75% č.CAS 67-63-0, č.ES(EINECS):200-661-7 . Zirkónium-tetrabutanolát <1% č.CAS 1071-76-7, č.ES(EINECS):213-995-3. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsah VOC: 100%. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi.

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

 

Vyrobené v českej republike.                                         Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

                                                                                

 www.impregnacie.sk www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.sk www.nanostierace.sk

  • Kód: 74167
  • Prepravná hmotnosť: 0.52kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Zákazníci, ktorí si kúpili tento tovar, objednávali tiež...


Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia